Медресе окуучуларынын жарандык иденттүүлүгү кайсыл багытта өнүгүп жатат

Медресе окуучуларынын жарандык иденттүүлүгү кайсыл багытта өнүгүп жатат

Бул изилдөөдө медресе окуучуларынын граждандык иденттүүлүгү тууралуу. Медресе – бул жаш улан-кыздардын диний иденттүүлүгүн түптөп курчуткан кичи контекст деп эсептесек, бул контекстте алардын жарандык иденттүүлүгү кайсыл багытта өнүгүүсү мүмкүн? ДИМК маалыматы боюнча Кыргызстанда 114 медресе расмий катталган, анын 92си иштейт. Тандоо көлөмү – ишенүү ыктымалдуулугу 90% («+/-» 5% жалпы жонунан айтканда) 55 медресени түздү. Мүнөздөмөсү боюнча медреселер 3 деңгээлге: баштапкы, ортоңку жана жогорку болуп бөлүнөт. Берилген изилдөөдө медресенин жынысы/түрү (эркек/кыз/аралаш), этностук катышы жана жатып окууга…

Read More

В Кыргызстане реформируют сферу религиозного образования

В Кыргызстане реформируют сферу религиозного образования

В Кыргызстане эту сферу ждут грандиозные перемены. Государственная комиссия по делам религий КР вынесла на общественное обсуждение проект Положения о порядке предоставления религиозного образования в Кыргызской Республике. Предлагаем вашему вниманию наиболее актуальные, на наш взгляд, моменты в предлагаемом Положении. Полный текст документа можете скачать внизу. Авторы проектного документа с первых же абзацев напоминают, что “в светском государстве религиозные организации отделены от государства, но не отделены от общества”. И в своей деятельности, осуществляя образовательную деятельность они…

Read More

Медресеге светтик сабак, мектепке дин сабагы керекпи?

Медресеге светтик сабак, мектепке дин сабагы керекпи?

Өлкөбүздөгү диний билим берүүнүн абалы коопсуздук маселесине айланып калды деген көз карашты толугу менен четке кагуу кыйын. Себеби айрым саясий жана радикалдуу идеологиялар диний билим берүү аркылуу жайылууда. Диний билим берүүдөгү башаламандыкты радикал топтор кең кесири колдонууда. Бирок дин жөнүндө элге маалымат берип жаткан уюмдарды, анын ичинде медреселерди реформалоодон мурда ойлонушубуз зарыл. Андыктан радикалдашуунун алдын алат деп светтик сабактарды медреселерге, ал эми дин сабагын мектептерге киргизүү канчалык негизге ээ деп ойлоно турган убакыт келди. Мектептен…

Read More