Медресе окуучуларынын жарандык иденттүүлүгү кайсыл багытта өнүгүп жатат

Медресе окуучуларынын жарандык иденттүүлүгү кайсыл багытта өнүгүп жатат

Бул изилдөөдө медресе окуучуларынын граждандык иденттүүлүгү тууралуу. Медресе – бул жаш улан-кыздардын диний иденттүүлүгүн түптөп курчуткан кичи контекст деп эсептесек, бул контекстте алардын жарандык иденттүүлүгү кайсыл багытта өнүгүүсү мүмкүн? ДИМК маалыматы боюнча Кыргызстанда 114 медресе расмий катталган, анын 92си иштейт. Тандоо көлөмү – ишенүү ыктымалдуулугу 90% («+/-» 5% жалпы жонунан айтканда) 55 медресени түздү. Мүнөздөмөсү боюнча медреселер 3 деңгээлге: баштапкы, ортоңку жана жогорку болуп бөлүнөт. Берилген изилдөөдө медресенин жынысы/түрү (эркек/кыз/аралаш), этностук катышы жана жатып окууга…

Read More