Диний билим берүүнүн сапаты кɵтɵрүлбɵй жатат

Диний билим берүү дегенде биринчи кезекте билим берүү тармагынын темасы экендигин түшүнүшүбүз керек. Динди билүү, диндүү жашоо ɵзүнчɵ маселе, ал эми диний билим берүү ɵзүнчɵ маселе. Ошондуктан биз диний билимди Кыргызстандагы жана дүйнɵдɵгү  билим берүү стандарттарына ылайыкташтырып түзүшүбүз керек.

Видео: PreventionMedia

Поделиться ссылкой: