Cания Токтогазиева: Об аресте Гүлзат Аалиевой

Cания Токтогазиева: Об аресте Гүлзат Аалиевой

Я долго думала писать про это или нет. Все-таки напишу. Я как поняла сейчас ей хотят предъявить обвинения в разжигании межрегиональный, религиозной вражды. Посмотрела внимательно ее посты, и справедливости ради нужно отметить, что в обществе, где мы пропагандируем уважение к правам человека, такие посты недопустимы и они должны быть объектом общественного порицания. Но, это не значит, что за это ее нужно лишить свободы. Данная статья нашего уголовного кодекса – ужасная и в правоприменительной практике она…

Read More

Элмурат Кочкор уулу: Муфтийлик макамы жана жамааттык тирешүү

Элмурат Кочкор уулу: Муфтийлик макамы жана жамааттык тирешүү

Узак убакыттан бери диний жаатта рационалдуулук, «диний маселелер баш болуп, бардык маселенин тизгинин акылдын башкаруусу менен гана чечүү керек» деген түшүнүк отурукташмайын дин иштериндеги маданиятыбыз жарытарлык алга жылбайт экенин айтып келем. Жөнөкөй тил менен айтканда Ханафий-Матуридий мазхабын толук кандуу кармануу бул мааниде маселени чечүүгө жетиштүү болмок. Белгилүү болгондой, Абу Ханифа жана имам Матуридий диний маселерди талкуулоодо, тыянакка барууда акыл калчоого чоң мани берген. Жеке баамымда, салттуу Ислам катары ушул эки имамды ээрчигенибиз айтылган менен, алардын…

Read More
1 2 3 6