#Диний билим берүү кандай өзгөрүүлөргө муктаж

Кыргызстанда диний билим берүү кандай өзгөрүүлөргө муктаж? Диний билим берүү боюнча эксперт Самаган Мырзаибраимов. #PreventionMedia #PreventionKG #Религиозноеобразование #Реформарелигиозногообразования #Динийбилимберүү #СамаганМырзабраимов #ReligiousEducationKG #PreventionMedia #PreventionMediaCA

Поделиться ссылкой:

Posted in Top